Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

 • 179.00 PL
 • W serwisie od: 11/10/2021
 • Data modyfikacji: 11/10/2021
  • Warszawa, mazowieckie, Polska
  • Ilość wyświetleń: 364

Szkolenie dostosowane do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 oraz zmian obowiązujących od 2021 r.


Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

Szkolenie składa się z:

prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
przykładów praktycznych,
porad/wskazówek/interpretacji,
aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
przykładowych wzorów dokumentów,
plansz edukacyjnych,
ćwiczeń warsztatowych,
testów praktycznych.


Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

 2. Terroryzm i metody jego finansowania;

 3. Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;

 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:

  • Raje podatkowe;

  • Karuzele podatkowe;

  • Listy sankcyjne; 5. Nietypowe działania Klientów;

 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;

 7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;

 8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;

 9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;

 10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;

 11. Krajowa ocena ryzyka;

 12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;

 13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;

 14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;

 15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;

 16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;

 17. Kontrola instytucji obowiązanych;

 18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;

 19. Biblioteka AML;

 20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany


Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:
szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.


Rodzaj szkolenia: E-learning

Podziel się

Przydatne informacje:

 • Jeśli masz podejrzenia, że dane ogłoszenie może być próba wprowadzenia w błąd - poinformuj nas o tym. Wystarczy, że z prawej strony w rozwijanym menu wybierzesz jedną z gotowych opcji.
 • Nigdy nie płać przy pomocy Western Union, Moneygram lub innych anonimowych usług płatniczych.
 • Nie kupuj i nie sprzedawaj po za teren Polski. Nie akceptuj również zagranicznych czeków.
 • Nasz serwis nie bierze czynnego udziału w transakcji kupna-sprzedaży, nie przyjmuje transakcji, nie zajmuje się wysyłką oraz nie udziela gwarancji kupującym / sprzedającym.


Podobne ogłoszenia

  

  Zobacz również

  Stwórz własną koszulkę Ubezpieczenia turystyczne Pasaż finansowy Zamów serwer + domenę 20% taniej Praca w Polsce Jobsora.com