Techniki skutecznej sprzedaży od podstaw (E-learning)

Typ szkolenia: E-learning, multimedialne
Opis:
Podstawowymi celami szkolenia jest zapoznanie uczestników z:

Wymogami stawianymi osobom zainteresowanym pracą w sprzedaży,
Technikami prowadzenia rozmowy handlowej,
Głównymi zasadami skutecznej argumentacji,
Głównymi typami Klientów,
Podstawowymi barierami w komunikacji,
Metodami rozpoznawania potrzeb Klientów.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 8 ? godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.
Miejsce: Dostęp do Szkolenia 24 h /7 na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia zamówienia. W dowolnym tempie można wykonać szkolenie.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ? wysyłane pocztą.

Program szkolenia:
1. Sprzedawca.
a) Kim właściwie jest Sprzedawca?,
b) Aktywny Sprzedawca vs Pasywny Sprzedawca,
c) Czy każdy może być sprzedawcą?,
d) 5 umiejętności Aktywnego Sprzedawcy,
e) Najważniejsze kompetencje sprzedawcy.
2. Bariery w komunikacji.
a) Co nam przeszkadza się porozumiewać?,
b) Przyczyny zaburzeń w komunikowaniu się.
3. Komunikacja.
c) Rodzaje pytań i techniki aktywnego słuchania,
d) Kolejność zadawania pytań ? Metoda lejka,
e) Sekwencja Pytań ? Metoda SPIN,
f) Techniki aktywnego słuchania,
g) Parafraza stanowiska,
e) Odzwierciedlenie,
f) Wyjaśnienie.
4. Zasady argumentacji w ofercie handlowej.
a) 11 zasad argumentacji,
b) Kluczowe słowa w argumentacji,
c) Argumentacja: Cechy, Zalety, Korzyści,
d) Słowa zwiększające sugestywność wypowiedzi,
e) Systemy reprezentacji sensorycznej,
f) Wpływ zachowania Klienta na postawę handlowca.
5. Klient.
a) Podział Klientów ze względu na cechy,
b) Podział Klientów ze względu na postawy.
Zawartość szkolenia:
1. Prezentacja multimedialna.
2. Materiały dodatkowe: plansze edukacyjne.
3. Ćwiczenia warsztatowe, case study, test wiedzy.
4. Certyfikat.

Grupa docelowa:

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w sprzedaży,
Osoby zainteresowane podniesieniem swoich umiejętności sprzedażowych,
Osoby zatrudnione w handlu i usługach,
Właściciele oraz pracownicy firm z sektora MŚP.

Poziom zaawansowania: podstawowy
Warunki zaliczenia:

Uzyskania minimum 65% z aktywności w szkoleniu,
Pozytywne zaliczenie quizów sprawdzających

Korzyści:
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

Skutecznie przygotować się do pracy z Klientem,
Rozpoznawać główne typy Klientów i dostosować ofertę usługową/produktową do ich potrzeb,
Pokonywać główne bariery w komunikacji,
Prawidłowo rozpoznawać potrzeby Klientów,
Bronić się przed technikami manipulacyjnymi.

Zapisy: http://jakubfrankiewicz.eu/produkt/techniki-sprzedazy-od-podstaw/


Telefon: 792794008
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Przydatne informacje:

  • Jeśli masz podejrzenia, że dane ogłoszenie może być próba wprowadzenia w błąd - poinformuj nas o tym. Wystarczy, że z prawej strony w rozwijanym menu wybierzesz jedną z gotowych opcji.
  • Nigdy nie płać przy pomocy Western Union, Moneygram lub innych anonimowych usług płatniczych.
  • Nie kupuj i nie sprzedawaj po za teren Polski. Nie akceptuj również zagranicznych czeków.
  • Nasz serwis nie bierze czynnego udziału w transakcji kupna-sprzedaży, nie przyjmuje transakcji, nie zajmuje się wysyłką oraz nie udziela gwarancji kupującym / sprzedającym.
QR CODE


Podobne ogłoszenia

    

    Zobacz również

    Stwórz własną koszulkę Ubezpieczenia turystyczne Pasaż finansowy Zamów serwer + domenę 20% taniej Praca w Polsce Jobsora.com