polkolonia-3-5
  99 za osobę / za szt.

  Planujesz organizację półkolonii? Dowiedz się jak przejść przez cały proces rejestracji szybko i sprawnie. Poznaj wszystkie zadania i obowiązki organizatora. Szkolenie przygotowane na podstawie aktualnych regulacji prawnych.

  Opis: Celem szkolenia jest umożliwienie jego uczestnikom zapoznanie się z wymogami oraz obowiązkami stawianymi organizatorom wypoczynku dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem półkolonii. Szkolenie przygotowane zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi.

  Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
  Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

  Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 8 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

  Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN.

  Program szkolenia:

  Wypoczynek – kwestie organizacyjne
  Organizacja półkolonii w pytaniach i odpowiedziach
  Kierownik półkolonii – rola i obowiązki
  Wychowawca półkolonii – rola i obowiązki
  Nadzór i kontrola nad półkoloniami
  Zasady dofinansowania wypoczynku ze środków publicznych
  Regulacje prawne
  Wzory najważniejszych dokumentów
  Półkolonie – interpretacje podatkowe
  Bezpieczeństwo dzieci i pomoc przedmedyczna
  Materiały dodatkowe

  Poziom zaawansowania: podstawowy

  Warunki zaliczenia:

  uzyskanie pełnej aktywności w szkoleniu zgodnie z ofertą,
  zaliczenie testu sprawdzającego (min. 80%)

  Korzyści:

  możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
  szkolenie można wykonać nawet w 1 dzień,
  nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
  materiały szkoleniowe do pobrania.

  Grupa docelowa:

  pracownicy branży turystycznej,
  pracownicy branży edukacyjnej
  pracownicy agencji eventowych,
  nauczyciele i pedagodzy,
  pracownicy i współpracownicy organizacji pozarządowych.

  Zamów: https://animatorczasu.pl/organizacja-polkolonii/

  Przegląd