Regulamin

REGULAMIN SERWISU TuDodam.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz z siedzibą przy ul. Sportowa 2 lok. 106, 35-111 Rzeszów usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w serwisie TuDodam.pl

2. Warunkiem niezbędnym do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach serwisu TuDodam.pl, jest wykorzystanie urządzenia pozwalajacego na swobodną komunikację się z Internetem oraz wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 • Operator - Firma Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz z siedzibą ul. Sportowa 2 lok. 106, 35-111 Rzeszów, NIP: 8132900041, REGON: 180946683, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem biuro@jakubfrankiewicz lub drogą telefoniczną tel. 792-794-008
 • Serwis - Internetowy serwis ogłoszeniowy występujący pod nazwą TuDodam.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim oraz umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej TuDodam.pl.
 • Użytkownik - Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie.
 • Konto - Bezpłatny panel administracyjny umożliwiający Użytkownikowi zarządzanie swoimi Ogłoszeniami. .  W momencie założenia    
 • Ogłoszenie - Sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 • Ogłoszenia bezpłatne - Ogłoszenie, którego dodanie w Serwisie nie wiążę się z żadnymi kosztami pod stronie Użytkownika. Ogłoszenie takie widoczne będzie w Serwisie przez 14 dni. Po tym czasie Użytkownik może ogłoszenie przedłużyć lub usunąć. 
 • Ogłoszenia płatne - Ogłoszenie, które zostało dodane w Serwisie i na wyraźne życzenie Użytkownika w specjalny sposób wyróżnione lub którego termin aktywności został wydłużony. Dodanie takiego ogłoszenia wiąże się z opłątą przewidziną w Regulaminie oraz na stronie http://tudodam.pl/wyroznij-ogloszenie-p26
 • Promocja: Czasowa opcja upoważniająca Użytkownika do otrzymania dodatkowych bonusów, których wartość i rodzaj uzależniony jest od jego aktywności w Serwisie. Aktualne promocje udostępniane są zawsze na stronie: http://tudodam.pl/promocje-p27
 • Regulamin - Niniejszy regulamin udostępniany w sposób ciągły na stronie serwisu TuDodam.pl pod adresem http://tudodam.pl/regulamin-p25

III. Ogólne warunki korzystania z serwisu 

1. Ogłoszenia dostępne są w Serwisie dla wszystkich użytkowników Internetu.

2. Dodanie podstawowego Ogłoszenia do Serwisu jest bezpłatne.

3. Dodawanie Ogłoszenia możliwe jest przy pomocy specjalnego formularza dostępnego w górnym menu Serwisu.

4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

5. Dodane w Serwisie Ogłoszenia będą aktywne przez okres 14 dni. Po tym czasie mogą zostać ponownie aktywowane na kolejne okresy. Ogłoszenie, które wciągu 7 dni od zakończenia emisji ogłoszenia nie zostaną przedłużone na kolejny okres będą trwale uswane.

6. Publikacja Ogłoszenia następuje automatycznie po dokonaniu przez Użytkownika jego aktywacji. Link aktywacyjny zostanie przesłany drogą mailową na adres podany przez Użytkownika w formularzu.

7. Każdy Ogłoszenie może zostać przypisane do maksymalnie 1 kategorii głównej oraz 1 podkategorii.

8. W trakcie dodawania Ogłoszenia Użytkownik zobowiązny jest wskazać wybraną lokalizację Kraj - Województwo - Miasto. Podawanie szczegółowego adresu nie jest obowiązkowe.

9. Użytkownik do każdego Ogłoszenia może dodać maksymalnie 4 zdjęcia zapisane w formacie png,jpg lub gif. Maksymalny rozmiar pliku to 1Mb.

10. Pojedyncze Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Przedmiotu/Usługi. Tego samego Przedmiotu/Usługi Użytkownik nie może dodać jednocześnie do więcej niż jednego ogłoszenia. Zdublowane ogłoszenia będą usuwane.

11. Ogłoszenia mogą być dodawane tylko w języku polskim.

12. Użytkownik samodzielnie ustala treść swojego ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi być jednak zgodna ze stanem faktycznym oraz nie może w żaden sposób naruszać obowiązujących przepisów prawnych, a także powszechnie stosowanych zasad współżycia społecznego. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.

13. Dodanie do Serwisu Ogłoszenia powinno wiązać się z rzeczywistym zamiarem dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

14. Treść Ogłoszenia powinna nawiązywać do oferowanego Przedmiotu/Usługi, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie. Żaden element ogłoszenia nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. 

13. Na stronach Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.

15. Użytkownicy Serwisu mogą oceniać w skali od 1 do 5 każde ogłoszenie, komentować jego treść lub przy pomocy rozwijanego menu (prawa strona) poinformować Operatora o nadużyciu. 

16. Każdy komentarz dotyczący treści ogłoszenia będzie przed publikacją weryfikowany przez Operatora pod kątem zgodności z Regulaminem. Użytkownik, którego ogłoszenie zostało skomentowane zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.

17. Serwis oraz Operator nie bierą udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami, którzy korzystają z zasobów Serwisu. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach Serwisu spoczywa na jego Użytkowniku serwisu. 

18. Informacje zawarte na stronach Serwisu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

19. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • - Brak zainteresowania ogłoszeniem.
 • - Treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia.
 • - Zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
 • - Składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
 • - Realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
 • - Za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w Serwisie zostaną wykorzystane.
 • - Działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych.

20. Zabronione jest dodawanie przez Użytkownika ogłoszeń dotyczących przedmiotów i/lub usług zakazanych przez przepisy prawa, dodawanie do nich zdjęć oraz dodawanie przedmiotów i/lub usług związanych z:

 • - handlem organami ludzkimi,
 • - bronią,
 • - narkotykami,
 • - wyrobami tytoniowymi (także z tzw. e-papierosem),
 • - alkoholem,
 • - grami hazardowymi,
 • - pornograficznymi,
 • - spotkaniami o podtekście tylko dla dorosłych, usług towarzyskich, reklam osobistych, usługi masażu erotycznego,
 • - towarami pochodzącymi z kradzieży,
 • - towarami niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
 • - informacjami na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe,
 • - treściami związanymi z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzaniem wyszukiwań, odwiedzaniem witryn internetowych lub czytaniem e-maili,
 • - towarmi lub usługami które nie istnieją,
 • - ogłoszeniami mającymi na celu niepokojenie osób trzecich oraz pdoszywanie się pod inne osoby lub instytucje,
 • - towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
 • - produktami farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisania przez lekarza,
 • - biletami na imprezy kulturalne i sportowe po cenie wyższej niż cena nominalna,
 • - sprzedażą zwierząt przez osoby i podmioty nie będące zarejestrowanymi hodowcami,
 • - sprzedażą filmów, muzyki, oprogramowania lub innych multimediów, które naruszałyby prawa autorskie i prawa osób trzecich,
 • - sprzedaż usług mailingowych,
 • - promowaniem usług serwisów konkurencyjnych w stosunku do Serwisu.


IV. Konto Użytkownika

1. Założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z pełnej funkcjonalności oferowanej przez Serwis.

2. Do założenia Konta wymagane jest podanie nazwy Użytkownika oraz adresu email, a także kliknięcie w link aktywacyjny.

3. Konto może zostać założone poprzez klinięcie na dwolnej stronie Serwisu linku "Zarejestruj darmowe konto" lub w trakcie dodawania ogłoszenia.

4. W momencie aktywacji konta, Użytkownik ma możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji na temat swojej oferty, modyfikować dane kontaktowe oraz zarządzać swoim Ogłoszeniami.

5. Wprowadzenie przez Użytkownika dodatkowych danych nie jest obowiązkowe.

6. Użytkownika może w każdym momencie usuńąć swoje Konto poprzez kliknięcie w odpowiedni link dostępny po zalogowaniu się do Serwisu.

7. Usunięcie przez Użytkownika swojego Konto spowoduje trwałe i nie odwracalne usunięcie wszystkich danych przez niego wprowadzonych. 

 

V. Ogłoszenie płatne / Wyróżnione

1. Każdy Użytkownik, który dodał w Serwisie swoje Ogłoszenie może skorzystać z dodatkowych możliwości wyróżnienia go lub przedłużenia jego ważności na dłuższy okres czasu.

2. Serwis umożlwia przedłużenie ważności ogłoszenia z 14 dni do:

- 30 dni - koszt usługi to 5 zł brutto / ogłoszenie

- 60 dni - koszt usługi to 7 zł brutto / ogłoszenie

3. Serwis umożliwia wyróżnienie wybranego przez Użytkownika ogłoszenia:

Dzięki temu Twoje ogłoszenie:
- otrzyma specjalny znaczek informujący o tym, że jest ono wyróżnione,
- pojawi się na głównej stronie serwisu w dziale ogłoszenia wyróżnione,
- będzie pokazywało się w sekcji ogłoszeń wyróżnionych w wybranej przez Ciebie kategorii.

Koszt usługi to 10 zł brutto / ogłoszenie

4. Zamówienia na ogłoszenia płatne można składać na stronie http://tudodam.pl/wyroznij-ogloszenie-p26 lub http://jakubfrankiewicz.eu/produkt/ogloszenia

5. Usługa zostanie aktywowana do 48h od zaksięgowania środków.

6. Na wykonaną usługę Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną Fakturę zw.

 

VI. Reklamacje

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@tudodam.pl

3. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać co najmniej:

- nazwę Użytkownika

- adres e-mail Użytkownika

- adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja będzie dotyczyła,

- okres emisji Ogłoszenia,

- wskazanie okoliczności uzasadniające reklamację,

- wskazanie konkretnych roszczeń Użytkownika.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia, to Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową na podany w reklamacji adres email.

VII. Postanowienia końcowe

1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

2. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Ogłoszenia dodane do Serwisu przed wprowadzeniem zmian.

3. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego zawieszenia działania Serwisu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.

4. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania Ogłoszeń niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.

5. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania Użytkownków naruszających postanowienia Regulaminu.

6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu Serwisu oraz jego funkcjnonalności. 

7. Podawanie oraz przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika, służy celom oraz odbywa się na zasadach opisanych w Polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy regulujące prawa konsumenta.

9. Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego regulaminu winny być przesyłane na adres: kontakt@tudodam.pl

Regulamin wchodzi w życiu z dniem 24-05-2018 r.

 

 Zobacz również

Stwórz własną koszulkę Ubezpieczenia turystyczne Pasaż finansowy Zamów serwer + domenę 20% taniej Praca w Polsce