Reklama
rpln_okladka-57
  149 za osobę / za szt.

  Zdobądź umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich środków pieniężnych nawet w 1 dzień i bez wychodzenia z domu!

  Kurs – Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych

  Typ szkolenia: E-learning, testy praktyczne na platformie
  Koszt: od 149 zł brutto/os.
  Opis: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych. Poznanie metod zabezpieczenia waluty polskiej oraz aktualnych regulacji prawnych w zakresie obrotu środkami płatniczymi.

  Aktywność czasowa w kursie: 6h zegarowych

  Miejsce: www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 lub 21 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

  Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z: prezentacjami, plikami merytorycznymi (pdf lub doc.),katalogami, grafikami/zdjęciami/porównaniami przykładami praktycznymi, artykułami, planszami edukacyjnymi, aktami prawnymi, ćwiczeniami i testem praktycznym.

  Program:

  1.Słownik pojęć. Historia pieniędzy. Metody zabezpieczenia pieniędzy.
  2.Zniszczone i fałszywe pieniądze.
  a) kronika fałszerstw pieniędzy
  b) wymiana zużytych i zniszczonych pieniędzy
  c) zasady postępowania z pieniędzmi wycofanymi z obiegu
  d) zasady wykorzystania monet i banknotów w reklamach
  3. Polskie banknoty i monety oraz sposoby ich zabezpieczania.
  a) banknoty od nominału 10 zł do 500 zł
  b) zmodernizowane zabezpieczenia banknotów
  4. Materiały multimedialne zabezpieczeń banknotów.
  5. Przepisy prawne w zakresie środków płatniczych.
  6. Test i ćwiczenia praktyczne.

  Po prawidłowym ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN §18 ustawy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

  Grupa docelowa:

  Kurs skierowany jest przede wszystkim do:

  – osób pracujących na stanowiskach kasjera w sieciach handlowych lub punkach kasowych,
  – osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
  – osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

  Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

  Warunki ukończenia kursu:

  – zapoznanie się z wszystkimi materiałami w kursie zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
  – wykonanie każdego ćwiczenia i testu końcowego na min. 80% (3 próby ćwiczeń i 3 próby testów)

  Korzyści:

  – zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności potrzebnych na stanowisku kasjera,
  – zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej cech znaków pieniężnych oraz stosowania zabezpieczeń,
  – umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich banknotów i monet
  – samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki
  – opieka Konsultanta online podczas udziału w kursie,
  – nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość kursu odbywa się na platformie szkoleniowej, która działa 24/7
  – możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie

  Zapisy
  www.kursykasjerskie.pl
  biuro@kursykasjerskie.pl

  Przegląd