Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Kupującego, za zapłatą Ceny.

 • Funkcjonalność – zdolność Treści Cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia
 • Integracja – połączenie Treści Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowej.
 • Interoperacyjność – zdolność Treści Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej lub Towaru tego samego rodzaju.

Zakupione w serwisie TuDodam.pl treści cyfrowe wymagają od Kupującego posiadania właściwego sprzętu (komputera lub urządzenia mobilnego) umożliwiającego:

 • pobieranie i przeglądanie plików graficznych w formacie jpg lub png,
 • pobierania i przeglądania plików w formacie PDF (ebooki),
 • dostęp / korzystanie z zasobów platformy e-learningowej, a w szczególności posiadające:
  • dostęp do Internetu,
  • przeglądarkę Internetową,
  • przeglądarkę plików graficznych,
  • przeglądarkę dokumentów PDF,
  • możliwość obsługi Java
 • ze względów bezpieczeństwa, zalecane jest aby Kupujący korzystał z najnowszych wersji oprogramowania, a zwłaszcza przeglądarki internetowej oraz oprogramowania antywirusowego.

Wszystkie w/w elementy zazwyczaj stanowią standardowe wyposażanie komputera lub urządzenia mobilnego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą:

 • mailową (kontakt@tudodam.pl)
 • telefoniczną (792 794 008)
 • poprzez widget czatu widoczny na stronie.

Na zgłoszenia przekazane poprzez jeden z w/w kanałów komunikacji odpowiadamy w dni roboczej w godzinach od 9.00 do 15.30.

Informacje o zalecanych aktualizacjach:

Zasady dbania o hasło dostępowe do Serwisu.

jak zabezpieczyc haslo - Treści cyfrowe

Reklama