INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz z siedzibą przy ul. Sportowa 2/106, 35-111 Rzeszów.

Definicje:

 • Administrator serwisu , Sprzedawca
  Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz,
  ul. Sportowa 2/106, 35-111 Rzeszów,
  kontakt@tudodam.pl , tel. 792 794 008 (pn – pt 9.00 – 15.30)
  NIP: 8132900041, REGON: 180946683,
  Nr konta: Credit Agricole 81 1940 1076 4861 6861 0000 0000

 • Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem tudodam.pl

 • Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub sprzedaży Towaru prezentowanego w Serwisie. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami jednostkowymi tj. za 1 sztukę.
 • Funkcjonalność – zdolność Treści Cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia
 • Integracja – połączenie Treści Cyfrowej i/lub Usługi Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowej.
 • Interoperacyjność – zdolność Treści Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej lub Towaru tego samego rodzaju.
 • Kod promocyjny – kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych w Serwisie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego;
 • Oferta – sporządzone przez Klienta ogłoszenie  i zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie

  • Oferta bezpłatna – Oferta, której dodanie w Serwisie nie wiążę się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika. Oferta taka widoczne będzie w Serwisie przez 14 dni. Po tym czasie Użytkownik może ogłoszenie odpłatnie przedłużyć lub usunąć.
  • Oferta wyróżniona – Oferta, która zostało dodane w Serwisie i na wyraźne życzenie Klienta w specjalny sposób wyróżnione i/lub której termin aktywności został wydłużony. Dodanie takiego ogłoszenia wiąże się z opłatą przewidzianą w Regulaminie oraz na stronie https://tudodam.pl/cennik/

 • Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, korzystające z odpłatnych funkcji serwisu.

  • Klient – konsument – Pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w celach niezawodowych (dobrowolna opcja zaznaczona w formularzu zamówienia).
 • Konto – Darmowy i indywidualny dostęp do Serwisu, który umożliwia dodawanie do niego Ofert oraz korzystanie z Panelu zarządzania.
 • Panel zarządzania – Specjalne miejsce w serwisie, które umożliwia Klientowi dodawanie i zarządzanie ofertami oraz swoimi danymi.
  Dodawanie do serwisu ofert wymaga założenia bezpłatnego konta w Serwisie.
 • Promocja: Czasowa opcja upoważniająca klienta do otrzymania dodatkowych bonusów, których wartość i rodzaj uzależniony jest od jego aktywności w Serwisie.
 • Regulamin – Niniejszy regulamin udostępniany w sposób ciągły na stronie serwisu SkuteczyKurs.pl pod adresem https://tudodam.pl/regulamin
 • Subskrypcja – Rodzaj odpłatnej usługi, umożliwiającej Klientowi zamieszczenie w serwisie określonej ilości Ofert bezpłatnych. Cennik oraz szczegółowe dane na temat subskrypcji dostępne są na stronie https://tudodam.pl/cennik/

 • Środowisko Cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klient w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub Usług Cyfrowych w celu korzystania z nich.
 • Towary (dawniej produkty): oferty,  subskrypcje oraz wizytówki ogłoszeniodawcy dostępne w serwisie Sprzedawcy. Wszystkie towary dostępne w Serwisie udostępniane są w postaci Treści Cyfrowych i/lub Usługi Cyfrowej
 • Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny.
  • Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Treści Cyfrowych, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH
  • Treść Cyfrową dostarcza się w wersji wskazanej na karcie KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klienta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny;
 • Usługa Cyfrowa – usługa dostarczana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klienta za zapłatą Ceny, pozwalająca Klientowi na:
  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi,
  3.  inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Usług Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.
 • Użytkownik – Każda osoba korzystają z zasobów serwisu tudodam.pl

 • Wizytówka ogłoszeniodawcy – Specjalne miejsce w serwisie, które umożliwia Klientowi prezentacje swoich ofert oraz zamieszczenie dodatkowych informacji na temat swojej działalności.

OFERTA SERWISU

 • Oferta serwisu obejmuje:
  • Możliwość dodawania i zarządzania ofertami,
  • Wykupienie usług związanych z możliwością zamieszczania w serwisie ofert lub ich promowania,
  • Możliwość dodania i edycji wizytówki firmy szkoleniowej,
  • Możliwość przeglądania zamieszczonych ofert przez Użytkowników,
  • Możliwość przesyłania zapytań dotyczących zamieszczonych w serwisie Ofert.
 • Oferty w serwisie mogą być dodawane jedynie przez Klientów.
 • Zabronione jest dodawanie przez Użytkownika Ofert dotyczących przedmiotów i/lub usług zakazanych przez przepisy prawa, dodawanie do nich zdjęć oraz dodawanie przedmiotów i/lub usług związanych z:
  • handlem organami ludzkimi,
  • bronią,
  • narkotykami,
  • wyrobami tytoniowymi (także z tzw. e-papierosem),
  • alkoholem,
  • grami hazardowymi,
  • pornograficznymi,
  • spotkaniami o podtekście tylko dla dorosłych, usług towarzyskich, reklam osobistych, usługi masażu erotycznego,
  • towarami pochodzącymi z kradzieży,
  • towarami niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
  • informacjami na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe,
  • treściami związanymi z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzaniem wyszukiwań, odwiedzaniem witryn internetowych lub czytaniem e-maili,
  • towarami lub usługami które nie istnieją,
  • ogłoszeniami mającymi na celu niepokojenie osób trzecich oraz podszywanie się pod inne osoby lub instytucje,
  • towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
  • suplementami diety,
  • produktami farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisania przez lekarza,
  • biletami na imprezy kulturalne i sportowe po cenie wyższej niż cena nominalna,
  • sprzedażą zwierząt przez osoby i podmioty nie będące zarejestrowanymi hodowcami,
  • sprzedażą filmów, muzyki, oprogramowania lub innych multimediów, które naruszałyby prawa autorskie i prawa osób trzecich
  • sprzedaż usług mailingowych,
  • promowaniem usług serwisów konkurencyjnych w stosunku do Serwisu.
 • Oferty, który zostaną jako zakwalifikowane do kategorii przedmiotów i/lub usług zakazanych, będą z serwisu usuwane.
 • Oferty zawierające linki programów partnerskich będą z serwisu usuwane.

ZASADY KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH FUNKCJI SERWISU

 • Przeglądanie danych zawartych w serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami użytkownika wobec Administratora.
 • Przeglądanie zawartości serwisu nie wymaga rejestracji w serwisie.
 • Przeglądanie zawartości serwisu wymaga posiadanie urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz dostępu do sieci Internet. Zobacz szczegóły na stronie: KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH

KONTO KLIENTA

 • Założenie Konta jest warunkiem koniecznym do korzystania z pełnej funkcjonalności oferowanej przez Serwis.
 • Do założenia Konta wymagane jest podanie nazwy Klienta, imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email, a także kliknięcie w link aktywacyjny.
 • Konto może zostać założone poprzez kliknięcie na dowolnej stronie Serwisu ikony “ludzika” (Zaloguj się / Zarejestruj się) lub w trakcie dodawania pierwszej oferty.
 • W momencie aktywacji konta, Klient ma możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji na temat swojej oferty, modyfikować dane kontaktowe oraz zarządzać swoim ofertami i subskrypcjami.
 • Wprowadzenie przez Klienta dodatkowych danych nie jest obowiązkowe.
 • Klient może w każdym momencie usunąć swoje Konto poprzez przesłanie stosowanej informacji na adres kontakt@tudodam.pl. Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu email, który został przypisany do Konta.
 • Usunięcie przez Klienta swojego Konto, spowoduje trwałe i nie odwracalne usunięcie wszystkich danych przez niego wprowadzonych.

OFERTY STANDARDOWE

 • Każda ofert bezpłatna ważna jest przez okres 14 dni od momentu jej aktywacji.
 • Po upływie 14 dni oferta bezpłatna może zostać odpłatnie przedłużona na kolejny okres.
 • Dodawanie oferty bezpłatnej nie wymaga posiadania aktywnej, płatnej subskrypcji.
 • Klient w każdym momencie może zmienić ofertę bezpłatną na ofertę wyróżnioną zgodnie z regulacjami opisanymi w dalszej części Regulaminu.
 • Oferty bezpłatne i wyróżnione mogą być dodawane jedynie w języku polskim. Oferty w innych językach będą usuwane z serwisu.
 • Dodawanie oferty bezpłatnej możliwe jest przy pomocy specjalnego formularza dostępnego w górnym menu Serwisu lub poprzez Panel Zarządzania.
 • Publikacja oferty następuje automatycznie po dokonaniu przez klienta jej wysłania.
 • Każda oferta może zostać przypisane do maksymalnie 1 typu ofert.
 • Każda oferta może zostać przypisane do maksymalnie 1 kategorii głównej ofert i 1 podkategorii.
 • W trakcie dodawania oferty Klient może wskazać wybraną lokalizację – Województwo oraz Miasto. Podawanie szczegółowego adresu nie jest obowiązkowe.
 • W trakcie dodawania oferty Klient, może podać dodatkowe informacje np. link prowadzący do oferty i/lub swojej strony internetowej, na której można znaleźć więcej szczegółów.
 • Klient do każdej oferty może dodać maksymalnie 4 zdjęcia zapisane w formacie png, jpg lub gif. Maksymalny rozmiar pliku to 1Mb.
 • Klient samodzielnie ustala treść swojej oferty. Treść oferty musi być jednak zgodna ze stanem faktycznym oraz nie może w żaden sposób naruszać obowiązujących przepisów prawnych, a także powszechnie stosowanych zasad współżycia społecznego. Treść ofert niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania Klienta będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
 • Dodanie do Serwisu oferty powinno wiązać się z rzeczywistym zamiarem dokonania transakcji, której oferta dotyczy.
 • Treść oferty powinna nawiązywać do oferowanego Usługi, opisywać ją dokładnie, rzetelnie i kompletnie. Żaden element oferty nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do zakresu świadczonej przez Klienta usługi.
 • Na stronach Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do oferty.

OFERTY WYRÓŻNIONE ORAZ PRZEDŁUŻENIA

 • Każdy Klient, który dodał w Serwisie swoje Oferty może skorzystać z dodatkowych możliwości wyróżnienia ich lub przedłużenia ich ważności na dłuższy okres czasu.
 • Serwis umożliwia 4 rodzaje wyróżnienia ofet:
  • Jumper: umożliwia podbicie oferty na 7 dni. Koszt usługi to 5 zł
  • TOP 15: umożliwia przypisanie oferty do kategorii TOP na 15 dni. Koszt usługi to 10 zł. Tak wyróżniona oferta otrzymuje oznaczenie TOP i będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania przed ofertami bezpłatnymi.
  • TOP i Polecane / 7: umożliwia przypisanie oferty  do kategorii TOP oraz Polecane na 7 dni. Koszt usługi to 15 zł. Tak wyróżniona oferta otrzymuje oznaczenie TOP oraz Polecane i będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania przed ofertami bezpłatnymi.
  • TOP i Polecane / 15: umożliwia przypisanie oferty szkolenia do kategorii TOP oraz Polecane na 15 dni. Koszt usługi to 25 zł. Tak wyróżniona oferta otrzymuje oznaczenie TOP oraz Polecane i będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania przed ofertami bezpłatnymi.
 • Serwis umożliwia 3 rodzaje przedłużenia ofert:
  • 14 dni: umożliwia przedłużenie oferty na 7 dni. Koszt usługi to 5 zł.
  • 30 dni: umożliwia przedłużenie oferty na 30 dni. Koszt usługi to 9 zł.
  • 365 dni: umożliwia przedłużenie oferty na 365 dni. Koszt usługi to 35 zł
 • Zamówienia na oferty wyróżnione i/lub przedłużenia można składać z poziomu Panelu Zarządzania. Dostęp do Panelu możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych Klientów, którzy zaloguj się do Serwisu.
 • Usługa zostanie aktywowana automatycznie w przypadku transakcji opłaconej z wykorzystaniem bramki płatności Tpay.com
 • Usługa zostanie aktywowana w ciągu 48h roboczych w przypadku transakcji opłaconej z wykorzystaniem przelewu tradycyjnego.

WIZYTÓWKA OGŁOSZENIODAWCY

 • Każdy Klient posiadający w systemie aktywną subskrypcję, może aktywować swoją wizytówkę ogłoszeniodawcy .
 • Dodawanie i edycji wizytówki możliwa jest poprzez Panel zarządzania dostępny w serwisie.
 • Wizytówka firmy umożliwia dodanie:
  • Własnego bannera promocyjnego,
  • Logotypu ogłoszeniodawcy,
  • Opis działalności,
  • Linku do strony firmowej,
  • Danych kontaktowych firmy,
  • Godziny otwarcia / kontaktu,
  • Formularza umożliwiającego przesłanie zapytania oraz
  • Wyświetlanie wszystkich ofert dodanych w serwisie.
 • Korzystanie z wizytówki firmy, nie wiąże się z dodatkowymi opłatami po stronie klienta.

PŁATNOŚCI I FAKTURY

 • Wszystkie podane w Serwisie ceny są kwotami brutto, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 • Na zakupione w serwisie oferty wyróżnione oraz subskrypcje wystawiana jest faktura VAT zw.
 • Faktura wysyłana jest na adres email podany w zamówieniu w ciągu 3 dni roboczych.
 • W trakcie składania zamówienia lub w Panelu Zarządzania, Klient może wprowadzić dane potrzebne do wystawienia faktury.
  • Typ klienta (osoba fizyczna / osoba fizyczna prowadząca działalność / firmy i instytucje)
  • Imię i nazwisko (osoba fizyczna)
  • Nazwa firmy (osoba fizyczna prowadząca działalność oraz firmy i instytucje)
  • NIP firmy (osoba fizyczna prowadząca działalność oraz firmy i instytucje)
  • Dokładny adres (osoba fizyczna / osoba fizyczna prowadząca działalność / firmy i instytucje)
 • Przed dokonaniem zamówienia, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 • Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, obsługa Serwisu nie ma możliwości dokonania zmiany typu klienta.
 • Dokonanie zamówienia Towaru  wiąże się z koniecznością zaznaczenia przez Klienta-konsumenta w formularzu zamówienia pola „TAK, chcę otrzymać zamówiony produkty lub usługę po zaksięgowaniu środków i rezygnuję z przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy.”
 • Za Towary Klient może zapłacić 1 z 2 metod płatności

  Metoda 1:
  Przelewy bankowy

Credit Agricole nr konta 81 1940 1076 4861 6861 0000 0000
Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz
ul.Sportowa 2/106 35-111 Rzeszów
NIP: 8132900041, REGON: 180946683
w tytule proszę podać numer zamówienia otrzymany drogą mailową

Metoda 2: Przelew natychmiastowy online z wykorzystaniem serwisu – Tpay.com

 • Bez względu na wybraną metodę płatności, Serwis nie pobiera od Klienta dodatkowej prowizji.
 • Zamówienia można składać 24/7. Zamówienia są realizowane tylko w godzinach pracy firmy: pn-pt 9.00 do 15.30 za wyjątkiem Towarów opłaconych poprzez bramkę płatności Tpay.com. W tym przypadku zamówienia realizowane są w czasie do 15 minut.
 • Zamówienie dotyczące towarów zostanie w pełni zrealizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia z banku lub od operatora transakcji online (Tpay.com) informacji o dokonaniu płatności. Realizacja zamówienia następuje do maksymalnie 48 godz. roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Zakończenie realizacji zamówienia, potwierdzone zostanie wysłaniem na adres email Klienta maila o tytule: “Twoje zamówienie z dnia […] zostało zrealizowane”.
 • Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Administrator,  prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji lub składania zamówienia, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione towary oraz informacją o sposobie realizacji zamówienia. Wysłanie w/w wiadomości przez Sprzedawcę, jest równoznaczne z dostarczeniem Treści Cyfrowych i uprawnia Klienta do uzyskania dostępu do zamówionych Towarów. Klient jest zobowiązany  sprawdzić czy otrzymał emaila od Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 48 godz. taka wiadomość nie dotrze, Klienta jest zobowiązany do kontaktu ze Sprzedawcą.
 • Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Administrator poinformuje Klient o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji / składania zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin roboczych, Administrator dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
 • Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowej i/lub Usługi Cyfrowej w wyznaczonym czasie 72 godzin roboczych Klient:
  • wzywa Sprzedawcę do ich dostarczenia, a jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowej i/lub Usługi Cyfrowej  lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży albo
  • może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści Cyfrowej i/lub Usługi Cyfrowej, jeżeli:
   1) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści Cyfrowej i/lub Usługi Cyfrowej lub
   2) Klient i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy Sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowej i/lub Usługi Cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 • Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży, a Klient powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści Cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści Cyfrowej.
 • Jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Klient o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 • Klient ma obowiązek współpracować ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klient.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Sprzedaży Treści Cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści Cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 • W przypadku Treści Cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Sprzedaży takiej Treści Cyfrowej, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową Sprzedaży miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 • Domniemania określone powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. Środowisko Cyfrowe Klient nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy Sprzedaży;
  2. Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy Sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klient, nie wykonuje tego obowiązku.
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klient treści niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu jest niezbędne przy każdorazowym zamówieniu. Za moment dostarczenia:
  • Treści Cyfrowej – Sprzedawca i Klient przyjmują moment wysłania przez Administratora maila potwierdzającego zakończenie realizacji zamówienia Klienta,
  • Usług Cyfrowych – Sprzedawca i Klient przyjmują moment opłacenia i aktywacji przez Klienta zakupionej Usługi.
 • Poprzez złożenie zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
 • Podawanie oraz przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika, służy celom oraz odbywa się na zasadach opisanych w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

REKLAMACJE

 • Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji poprzez korespondencje na adres e-mail: kontakt@tudodam.pl We wniosku reklamacyjnym należy podać nazwę usługi, dane klienta, datę zakupu oraz opis powodu reklamacji.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia, to Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Reklamacje Klient zgłasza w terminie 14 dni od daty zakupu usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@tudodam.pl.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego i w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej nadawcy (Klienta). Stanowisko Sprzedającego w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.
 • Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez firmę Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz , będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.
 • Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez firmę Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.
 • Jeżeli Treść Cyfrowa i / lub Usługa Cyfrowa są niezgodne z Umową Sprzedaży, to Klient może:
  a. żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową Sprzedaży.
  • Jeżeli doprowadzenie do zgodności Treść Cyfrowa i / lub Usługa Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej i / lub Usługa Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści Cyfrowej i / lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży oraz wartość Treści Cyfrowej i / lub Usługi Cyfrowej zgodnych z Umową Sprzedaży.
  • Sprzedawca doprowadza Treść Cyfrową i / lub Usługę Cyfrową do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowej i/lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży ponosi Sprzedawca.

  b. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

  1. doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej i / lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowej i / lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży;
  3. brak zgodności Treści Cyfrowej i / lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową i / lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży;
  4. brak zgodności Treści Cyfrowej i / lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z opcji żądania doprowadzenia Treści Cyfrowych i / lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaż
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowej i / lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli Treść Cyfrowa i / lub Usługi Cyfrowej są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowej i / lub Usługi Cyfrowej  Umową Sprzedaży jest nieistotny.
 • Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej i / lub Usługi Cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią Cyfrową i / lub Usługą Cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy Sprzedaży;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej i / lub Usługą Cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy Sprzedaży;
  3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 • Sprzedawca udostępnia Klienta na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej i / lub Usługi Cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt powyżej.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do Treści Cyfrowych i / lub Usługi Cyfrowej lub zablokowanie Konta Klienta.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowej i / lub Usługi Cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści Cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 • Sprzedawca może dokonać zmiany Treści Cyfrowe i / lub Usługi Cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową Sprzedaży, z uzasadnionych przyczyn wskazanych sekcji Postanowienia Końcowe Regulaminu Sprzedaży. Nie jest możliwe dokonanie zmiany Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Aktualny regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie. W przypadku wątpliwości Klient powinien zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wyjaśnienie postanowień Regulaminu.
 • Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego zawieszenia działania Serwisu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.
 • Administrator serwisu sobie prawo do modyfikowania lub usuwania Ofert niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.
 • Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania Klientów naruszających postanowienia Regulaminu.
 • Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu Serwisu oraz jego funkcjonalności.
 • Podawanie oraz przetwarzanie danych osobowych przez Klienta, służy celom oraz odbywa się na zasadach opisanych w Polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.
 • Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Brak zainteresowania ofertami Klienta.
  • Treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia.
  • Zamieszczenie przez klientów danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
  • Składane przez klientów oświadczenia drugiej stronie transakcji.
  • Realizację obowiązków klientów wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Oferty,
  • Za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w Serwisie zostaną wykorzystane.
  • Działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych,
  • Tymczasową niedostępność Serwisu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsum.
 • Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego regulaminu winny być przesyłane na adres: kontakt@tudodam.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2023 r

Reklama