INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz z siedzibą przy ul. Sportowa 2/106, 35-111 Rzeszów.

Definicje:

 • Administrator serwisu, Sprzedawca –  Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz,
  ul. Sportowa 2/106, 35-111 Rzeszów,
  kontakt@tudodam.pl, tel. 792-794-008
  NIP: 8132900041, REGON: 180946683,
  Nr konta: Credit Agricole 81 1940 1076 4861 6861 0000 0000

 • Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem tudodam.pl

 • Oferta – sporządzone przez Klienta ogłoszenie  i zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie

 • Oferta bezpłatna – Oferta, której dodanie w Serwisie nie wiążę się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika. Oferta taka widoczne będzie w Serwisie przez 14 dni. Po tym czasie Użytkownik może ogłoszenie przedłużyć lub usunąć.
 • Oferta wyróżniona – Oferta, która zostało dodane w Serwisie i na wyraźne życzenie Klient w specjalny sposób wyróżnione i/lub której termin aktywności został wydłużony. Dodanie takiego ogłoszenia wiąże się z opłatą przewidzianą w Regulaminie oraz na stronie https://tudodam.pl/cennik/

 • Subskrypcja – Rodzaj odpłatnej usługi, umożliwiającej Klientowi zamieszczenie w serwisie określonej ilości Ofert bezpłatnych. Cennik oraz szczegółowe dane na temat subskrypcji dostępne są na stronie https://tudodam.pl/cennik/

 • Użytkownik – Każda osoba korzystają z zasobów serwisu tudodam.pl

 • Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, korzystające z odpłatnych funkcji serwisu.

  • Klient – konsument – Pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w celach niezawodowych (dobrowolna opcja zaznaczona w formularzu zamówienia).
 • Konto – Darmowy i indywidualny dostęp do Serwisu, który umożliwia dodawanie do niego Ofert oraz korzystanie z Panelu zarządzania.
 • Panel zarządzania – Specjalne miejsce w serwisie, które umożliwia Klientowi dodawanie i zarządzanie ofertami oraz swoimi danymi.
  Dodawanie do serwisu ofert wymaga założenia bezpłatnego konta w Serwisie.

 • Wizytówka ogłoszeniodawcy – Specjalne miejsce w serwisie, które umożliwia Klientowi prezentacje swoich ofert oraz zamieszczenie dodatkowych informacji na temat swojej działalności.
 • Promocja: Czasowa opcja upoważniająca klienta do otrzymania dodatkowych bonusów, których wartość i rodzaj uzależniony jest od jego aktywności w Serwisie.

 • Regulamin – Niniejszy regulamin udostępniany w sposób ciągły na stronie serwisu SkuteczyKurs.pl pod adresem https://tudodam.pl/regulamin

OFERTA SERWISU

 • Oferta serwisu obejmuje:
  • Możliwość dodawania i zarządzania ofertami,
  • Wykupienie usług związanych z możliwością zamieszczania w serwisie ofert lub ich promowania,
  • Możliwość dodania i edycji wizytówki firmy szkoleniowej,
  • Możliwość przeglądania zamieszczonych ofert przez Użytkowników,
  • Możliwość przesyłania zapytań dotyczących zamieszczonych w serwisie Ofert.
 • Oferty w serwisie mogą być dodawane jedynie przez Klientów.
 • Zabronione jest dodawanie przez Użytkownika Ofert dotyczących przedmiotów i/lub usług zakazanych przez przepisy prawa, dodawanie do nich zdjęć oraz dodawanie przedmiotów i/lub usług związanych z:
  • handlem organami ludzkimi,
  • bronią,
  • narkotykami,
  • wyrobami tytoniowymi (także z tzw. e-papierosem),
  • alkoholem,
  • grami hazardowymi,
  • pornograficznymi,
  • spotkaniami o podtekście tylko dla dorosłych, usług towarzyskich, reklam osobistych, usługi masażu erotycznego,
  • towarami pochodzącymi z kradzieży,
  • towarami niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
  • informacjami na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe,
  • treściami związanymi z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzaniem wyszukiwań, odwiedzaniem witryn internetowych lub czytaniem e-maili,
  • towarami lub usługami które nie istnieją,
  • ogłoszeniami mającymi na celu niepokojenie osób trzecich oraz podszywanie się pod inne osoby lub instytucje,
  • towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
  • suplementami diety,
  • produktami farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisania przez lekarza,
  • biletami na imprezy kulturalne i sportowe po cenie wyższej niż cena nominalna,
  • sprzedażą zwierząt przez osoby i podmioty nie będące zarejestrowanymi hodowcami,
  • sprzedażą filmów, muzyki, oprogramowania lub innych multimediów, które naruszałyby prawa autorskie i prawa osób trzecich
  • sprzedaż usług mailingowych,
  • promowaniem usług serwisów konkurencyjnych w stosunku do Serwisu.
 • Oferty, który zostaną jako zakwalifikowane do kategorii przedmiotów i/lub usług zakazanych, będą z serwisu usuwane.
 • Oferty zawierające linki programów partnerskich będą z serwisu usuwane.

ZASADY KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH FUNKCJI SERWISU

 • Przeglądanie danych zawartych w serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami użytkownika wobec Administratora.
 • Przeglądanie zawartości serwisu nie wymaga rejestracji w serwisie.
 • Przeglądanie zawartości serwisu wymaga posiadanie urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz dostępu do sieci Internet.

KONTO KLIENTA

 • Założenie Konta jest warunkiem koniecznym do korzystania z pełnej funkcjonalności oferowanej przez Serwis.
 • Do założenia Konta wymagane jest podanie nazwy Klienta, imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email, a także kliknięcie w link aktywacyjny.
 • Konto może zostać założone poprzez kliknięcie na dowolnej stronie Serwisu ikony “ludzika” (Zaloguj się / Zarejestruj się) lub w trakcie dodawania pierwszej oferty.
 • W momencie aktywacji konta, Klient ma możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji na temat swojej oferty, modyfikować dane kontaktowe oraz zarządzać swoim ofertami i subskrypcjami.
 • Wprowadzenie przez Klienta dodatkowych danych nie jest obowiązkowe.
 • Klient może w każdym momencie usunąć swoje Konto poprzez przesłanie stosowanej informacji na adres kontakt@tudodam.pl. Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu email, który został przypisany do Konta.
 • Usunięcie przez Klienta swojego Konto, spowoduje trwałe i nie odwracalne usunięcie wszystkich danych przez niego wprowadzonych.

OFERTY STANDARDOWE

 • Każda ofert bezpłatna ważna jest przez okres 14 dni od momentu jej aktywacji.
 • Po upływie 14 dni oferta bezpłatna może zostać przedłużona na kolejny okres.
 • Dodawanie i przedłużenie oferty bezpłatna nie wymaga posiadania aktywnej, płatnej subskrypcji.
 • Klient w każdym momencie może zmienić ofertę bezpłatną na ofertę wyróżnioną zgodnie z regulacjami opisanymi w dalszej części Regulaminu.
 • Oferty bezpłatne i wyróżnione mogą być dodawane jedynie w języku polskim. Oferty w innych językach będą usuwane z serwisu.
 • Dodawanie oferty bezpłatnej możliwe jest przy pomocy specjalnego formularza dostępnego w górnym menu Serwisu lub poprzez Panel Zarządzania.
 • Publikacja oferty następuje automatycznie po dokonaniu przez klienta jej wysłania.
 • Każda oferta może zostać przypisane do maksymalnie 1 typu ofert.
 • Każda oferta może zostać przypisane do maksymalnie 1 kategorii głównej ofert i 1 podkategorii.
 • W trakcie dodawania oferty Klient może wskazać wybraną lokalizację – Województwo oraz Miasto. Podawanie szczegółowego adresu nie jest obowiązkowe.
 • W trakcie dodawania oferty Klient, może podać dodatkowe informacje np. link prowadzący do oferty i/lub swojej strony internetowej, na której można znaleźć więcej szczegółów.
 • Klient do każdej oferty może dodać maksymalnie 4 zdjęcia zapisane w formacie png,jpg lub gif. Maksymalny rozmiar pliku to 1Mb.
 • Klient samodzielnie ustala treść swojej oferty. Treść oferty musi być jednak zgodna ze stanem faktycznym oraz nie może w żaden sposób naruszać obowiązujących przepisów prawnych, a także powszechnie stosowanych zasad współżycia społecznego. Treść ofert niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania Klienta będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
 • Dodanie do Serwisu oferty powinno wiązać się z rzeczywistym zamiarem dokonania transakcji, której oferta dotyczy.
 • Treść oferty powinna nawiązywać do oferowanego Usługi, opisywać ją dokładnie, rzetelnie i kompletnie. Żaden element oferty nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do zakresu świadczonej przez Klienta usługi.
 • Na stronach Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do oferty.

OFERTY WYRÓŻNIONE

 • Każdy Klient, który dodał w Serwisie swoje Oferty może skorzystać z dodatkowych możliwości wyróżnienia ich lub przedłużenia ich ważności na dłuższy okres czasu.
 • Serwis umożliwia 4 rodzaje wyróżnienia ofet:
  • Jumper: umożliwia podbicie oferty na 7 dni. Koszt usługi to 5 zł
  • TOP 15: umożliwia przypisanie oferty do kategorii TOP na 15 dni. Koszt usługi to 10 zł. Tak wyróżniona oferta otrzymuje oznaczenie TOP i będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania przed ofertami bezpłatnymi.
  • TOP i Polecane / 7: umożliwia przypisanie oferty  do kategorii TOP oraz Polecane na 7 dni. Koszt usługi to 15 zł. Tak wyróżniona oferta otrzymuje oznaczenie TOP oraz Polecane i będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania przed ofertami bezpłatnymi.
  • TOP i Polecane / 15: umożliwia przypisanie oferty szkolenia do kategorii TOP oraz Polecane na 15 dni. Koszt usługi to 25 zł. Tak wyróżniona oferta otrzymuje oznaczenie TOP oraz Polecane i będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania przed ofertami bezpłatnymi.
 • Zamówienia na oferty wyróżnione można składać z poziomu Panelu Zarządzania. Dostęp do Panelu możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych Klientów, którzy zaloguj się do Serwisu.
 • Usługa zostanie aktywowana automatycznie w przypadku transakcji opłaconej z wykorzystaniem bramki płatności Tpay.com
 • Usługa zostanie aktywowana w ciągu 24h w przypadku transakcji opłaconej z wykorzystaniem przelewu tradycyjnego

WIZYTÓWKA OGŁOSZENIODAWCY

 • Każdy Klient posiadający w systemie aktywną subskrypcję, może aktywować swoją wizytówkę ogłoszeniodawcy .
 • Dodawanie i edycji wizytówki możliwa jest poprzez Panel zarządzania dostępny w serwisie.
 • Wizytówka firmy umożliwia dodanie:
  • Własnego bannera promocyjnego,
  • Logotypu ogłoszeniodawcy,
  • Opis działalności,
  • Linku do strony firmowej,
  • Danych kontaktowych firmy,
  • Godziny otwarcia / kontaktu,
  • Formularza umożliwiającego przesłanie zapytania oraz
  • Wyświetlanie wszystkich ofert dodanych w serwisie.
 • Korzystanie z wizytówki firmy, nie wiąże się z dodatkowymi opłatami po stronie klienta.

PŁATNOŚCI I FAKTURY

 • Wszystkie podane w Serwisie ceny są kwotami brutto, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 • Na zakupione w serwisie oferty wyróżnione oraz subskrypcje wystawiana jest faktura VAT zw.
 • Faktura wysyłana jest na adres email podany w zamówieniu w ciągu 3 dni roboczych.
 • W trakcie składania zamówienia lub w Panelu Zarządzania, Klient może wprowadzić dane potrzebne do wystawienia faktury.
  • Typ klienta (osoba fizyczna / osoba fizyczna prowadząca działalność / firmy i instytucje)
  • Imię i nazwisko (osoba fizyczna)
  • Nazwa firmy (osoba fizyczna prowadząca działalność oraz firmy i instytucje)
  • NIP firmy (osoba fizyczna prowadząca działalność oraz firmy i instytucje)
  • Dokładny adres (osoba fizyczna / osoba fizyczna prowadząca działalność / firmy i instytucje)
 • Przed dokonaniem zamówienia, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 • Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, obsługa Serwisu nie ma możliwości dokonania zmiany typu klienta.
 • Dokonanie zamówienia treści cyfrowych (wyróżnienia ofert lub przedłużenia ich czasu) wiąże się z koniecznością zaznaczenia przez Klienta-konsumenta w formularzu zamówienia pola „TAK, chcę otrzymać zamówiony produkty lub usługę po zaksięgowaniu środków i rezygnuję z przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy.”
 • Za oferty wyróżnione i subskrypcje Klient może zapłacić 1 z 2 metod płatności

  Metoda 1:
  Przelewy bankowy

Credit Agricole nr konta 81 1940 1076 4861 6861 0000 0000
Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz
ul.Sportowa 2/106 35-111 Rzeszów
NIP: 8132900041, REGON: 180946683
w tytule proszę podać numer zamówienia otrzymany drogą mailową

Metoda 2: Przelew natychmiastowy online z wykorzystaniem serwisu – Tpay.com

 • Bez względu na wybraną metodę płatności, Serwis nie pobiera od Klienta dodatkowej prowizji.
 • Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe Administrator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, Administrator dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego treści niniejszego regulaminu oraz pociąga za sobą konieczność dokonania zapłaty.

REKLAMACJE

 • Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji poprzez korespondencje na adres e-mail: kontakt@tudodam.pl We wniosku reklamacyjnym należy podać nazwę usługi, dane klienta, datę zakupu oraz opis powodu reklamacji.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia, to Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Reklamacje Klient zgłasza w terminie 14 dni od daty zakupu usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@tudodam.pl.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego i w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej nadawcy (Klienta). Stanowisko Sprzedającego w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.
 • Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez firmę Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz , będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.
 • Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez firmę Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Aktualny regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie. W przypadku wątpliwości Klient powinien zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wyjaśnienie postanowień Regulaminu.
 • Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego zawieszenia działania Serwisu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.
 • Administrator serwisu sobie prawo do modyfikowania lub usuwania Ofert niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.
 • Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania Klientów naruszających postanowienia Regulaminu.
 • Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu Serwisu oraz jego funkcjonalności.
 • Podawanie oraz przetwarzanie danych osobowych przez Klienta, służy celom oraz odbywa się na zasadach opisanych w Polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.
 • Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Brak zainteresowania ofertami Klienta.
  • Treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia.
  • Zamieszczenie przez klientów danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
  • Składane przez klientów oświadczenia drugiej stronie transakcji.
  • Realizację obowiązków klientów wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Oferty,
  • Za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w Serwisie zostaną wykorzystane.
  • Działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych,
  • Tymczasową niedostępność Serwisu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 • Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego regulaminu winny być przesyłane na adres: kontakt@tudodam.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2020 r