znakip-55
  119 za osobę / za szt.

  Kurs Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych

  Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

  Opis: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych. Poznanie metod zabezpieczenia waluty polskiej oraz aktualnych regulacji prawnych w zakresie obrotu środkami płatniczymi.

  Czas trwania: 6 h

  Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

  Program szkolenia:
  1.Słownik pojęć. Historia pieniędzy. Metody zabezpieczenia pieniędzy.
  2.Zniszczone i fałszywe pieniądze.
  a) kronika fałszerstw pieniędzy
  b) wymiana zużytych i zniszczonych pieniędzy
  c) zasady postępowania z pieniędzmi wycofanymi z obiegu
  d) zasady wykorzystania monet i banknotów w reklamach
  3. Polskie banknoty i monety oraz sposoby ich zabezpieczania.
  a) banknoty od nominału 10 zł do 500 zł
  b) zmodernizowane zabezpieczenia banknotów
  4. Materiały multimedialne zabezpieczeń banknotów.
  5. Przepisy prawne w zakresie środków płatniczych.
  6. Test i ćwiczenia praktyczne.

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  – osób pracujących na stanowiskach kasjera w sieciach handlowych lub punkach kasowych,
  – osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
  – osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

  Poziom zaawansowania: podstawowy
  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN §18 ustawy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

  Warunki ukończenia:

  – zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
  – wykonanie testów praktycznych (min 80%)

  KORZYŚCI
  – możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie, dostosowanie tempa nauki do swoich potrzeb,
  – szkolenie można wykonać nawet w 1 dzień,
  – nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  – możliwość wykonania szkolenia z każdego miejsca ze stałym łączem internetowym,
  – materiały szkoleniowe w różnych formach

  Umiejętności:

  – zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności potrzebnych na stanowisku kasjera,
  – zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej cech znaków pieniężnych oraz stosowania zabezpieczeń,
  – umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich banknotów i monet

  Zdobądź umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich środków pieniężnych!

  Kontakt i Zapisy

  Przegląd