Reklama
Obowiązkowe szkolenie dla pracowników
  249 za osobę / za szt.

  Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

  UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

  Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

  Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

  Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

   

  Aktywność czasowa w kursie: 12h

  Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

  Program szkolenia:
  1.Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  2.Terroryzm i metody jego finansowania.
  3.Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
  4.Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
  5.Nietypowe działania Klientów.
  6.Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
  7.Rola i zadania instytucji obowiązanych.
  8.Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
  9.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
  10.Krajowa ocena ryzyka.
  11.Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
  12.Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
  13.Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
  14.Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
  15.Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
  16.Kontrola instytucji obowiązanych.
  17.Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
  18.Biblioteka AML.
  19.Testy i ćwiczenia praktyczne.

  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

   

  Warunki ukończenia:
  – zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
  – wykonanie multimedialnych ćwiczeń i testów praktycznych (min. 80%)

   

  Zapisy
  www.kursykasjerskie.pl
  biuro@kursykasjerskie.pl

  Przegląd