Pracownik biura podróży (warsztaty elearning)
  Polecane
  190 za osobę / za szt.(Stała)

  Opis: Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy, wymogów stawianych pracownikom biur podróży, zasad funkcjonowanie biur podróży w Polsce, aktualnych regulacji prawnych, zasad profesjonalnej obsługi klienta, wybranych systemów rezerwacji, wybranych dokumentów upoważniających do podróżowania oraz zasad bezpieczeństwa w trakcie podróżowania.

  Typ szkolenia: E-learning na platformie

  Koszt szkolenia: 150 zł brutto/os.

  Jak zapisać się na szkolenie?

  Należy dodać szkolenie do “koszyka” i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło).

  Kiedy rozpoczyna się szkolenie?

  Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

  Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 24 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

  Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe zaświadczenie  ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) – wysyłane pocztą.

  Program szkolenia:

  1. Działalność biur podróży w Polsce

  • Najważniejsze pojęcia i zasady stosowane w usługach turystycznych,

  • Przydatne informacje na temat rynku turystyki w Polsce i na świecie,

  • “Kodeks” Dobrej Praktyki Zarządzania w organizacjach turystycznych,

  • Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych w Polsce.

  2. Regulacje prawne dotyczące turystyki w Polsce i UE

  3. Wybrane dokumenty umożliwiające podróżowanie

  • Nowy dowód osobisty,

  • Stary dowód osobisty,

  • Paszport i jego zabezpieczenia,

  • Paszport dyplomatyczny,

  • Paszport służbowy MSZ,

  • Genewski Dokument Podróży,

  • Polski dokument podróży dla cudzoziemców,

  • Mały Ruch Graniczny,

  • Karta Pobytu i Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

  4. Pracownik biura podróży – przygotowanie do pracy

  • Pracownik Biura Podróży – wymagania zawodowe,

  • Mowa ciała w praktyce,

  • Zasady autoprezentacji,

  • Sytuacje konfliktowe,

  • Stres w pracy.

  5. Zasady obsługi klienta w biurze podróży

  • Sprzedawca – role i zadania,

  • Bariery w komunikacji,

  • Rodzaje klientów,

  • Wybrane profile klientów biur podróży,

  • Zasady argumentacji w ofercie handlowej,

  • Polacy w podróży,

  • Najważniejsze informacje na temat ofert biur podróży,

  • Przydatne narzędzia w codziennej pracy w biurze podróży,

  • Usługi turystyczne a prawa konsumenta,

  • Zasady reklamacji w biurze podróży,

  • Tabela frankfurcka,

  • Rejestr klauzul niedozwolonych w turystyce,

  • Prawa pasażerów – Najczęściej zadawane pytania.

  6. Wybrane systemy rezerwacji

  • Kod linii lotniczych IATA,

  • Kod lotniska IATA,

  • Unijna czarna lista linii lotniczych,

  • MerlinX – Wybrane funkcje systemu,

  • TOM – wybrane funkcje systemu.

  7. Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla podróżnych

  • Obowiązkowe szczepienia dla podróżnych,

  • Ubezpieczenia turystyczne.

  8. Ćwiczenia i testy sprawdzające

  Grupa docelowa:

  • Przyszli pracownicy biur podróży,

  • Obecni pracownicy biur podróży,

  • Przyszli agenci turystyczni,

  • Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą,

  • Studenci.

  Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozawansowany

  Szkolenie zawiera min.:

  • Lekcje wyjaśniające najważniejsze zagadnienia,

  • Prezentacje multimedialne,

  • Materiały multimedialne,

  • Słowniki,

  • Plansze edukacyjne,

  • Zadania warsztatowe.

  Warunki zaliczenia:

  • Dokładne zapoznanie się z wszystkimi materiałami w szkoleniu,

  • Uzyskanie pełnej aktywności czasowej w szkoleniu wynoszącej min. 18 h zegarowych (24 h lekcyjne),

  • Pozytywne zaliczenie zadań warsztatowych

  Zapisy: https://kurswiedzy.pl/pracownik-biura-podrozy-warsztaty-elearning/

  Przegląd

  • Kategoria: Obsługa imprez