Reklama
Prawa pacjenta – bezpłatne szkolenie
  Top

  Prawa pacjenta – określenie powszechnie używane zarówno w polskim języku prawnym, jak i języku prawniczym. Podobnie jest również w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej i krajach spoza UE. Celem koncepcji praw pacjenta jest ochrona autonomii (wolności) pacjenta przed ingerencją ze strony innych podmiotów (aspekt negatywny), ale również prawo domagania się słusznie przynależnych warunków realizacji tych praw (aspekt pozytywny).

  W polityce zdrowotnej tradycyjnie wyróżnia się dwie kategorie praw pacjenta:
  prawa o charakterze społecznym (relacje pacjent – państwo / władza publiczna)
  prawa o charakterze podmiotowym (prawa indywidualne pacjenta).
  adres do korespondencji oraz oznaczenie czy odbiorcą jest osoba fizyczna czy firma.

  W naszym szkoleniu znajdziesz aktualną bazę wiedzy na temat praw pacjenta (dorosłego i dziecka), aktualne aktywne prawne, przydatne formularze, procedury oraz adresy. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

  Przegląd