Reklama
forint_kursWiedzy-1
  97 

  Cel kursu: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności węgierskiego forinta. Poznanie metod zabezpieczenia węgierskiego forinta.

  Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 8 –  godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

  Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe zaświadczenie  ukończenia szkolenia z  hologramem wg wzoru MEN. (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

  Ramowy program szkolenia:
  Historia pieniędzy i metod ich zabezpieczenia,
  Wprowadzenie do historii pieniędzy,
  Rodzaje zabezpieczeń stosowanych na banknotach,
  Wprowadzenie do problematyki fałszerstwa banknotów,
  Forint – Niekompletne, uszkodzone lub skażone banknoty i monety,
  Forint: Reprodukowanie lub zamawianie reprodukcji banknotów i monet forintów,
  Forint – wzory i zabezpieczenia banknotów,
  Forint – Najważniejsze informacje o walucie,
  Forint: Monety obiegowe,
  Forint: Pamiątkowe monety obiegowe,
  Wygląd i zabezpieczenia zastosowane na banknotach obiegowych: 500 HUF – 20000 HUF,
  Forint – banknoty wycofane z obiegu,
  Zasady wymiany banknotów wycofanych z obrotu gospodarczego,
  Forint – monety wycofane z obiegu,
  Quizy i testy sprawdzające.

  Grupa docelowa:
  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
  osób pracujących na stanowiskach kasjera w sieciach handlowych lub punktach kasowych,
  osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
  osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

  Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

  Warunki zaliczenia:
  zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia,
  aktywność czasowa wynosząca minimum 6h zegarowych,
  zaliczenie ćwiczeń praktycznych na platformie  (min 80%) – 3 podejścia do każdego ćwiczenia oraz 2 podejścia do testu sprawdzającego

  Korzyści:
  zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności potrzebnych na stanowisku kasjera,
  zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej cech charakterystycznych węgierskich forintów oraz stosowania zabezpieczeń,
  umiejętność rozpoznawania autentyczności węgierskich forintów.

  Zamów teraz: https://kurswiedzy.pl/produkt/forint/

  Przegląd