Reklama
Intensywny kurs obsługi Moodle dla Nauczycieli (Wideoszkolenie)
  PolecanePopularneTop
  600 za osobę / za szt.(Stała)

  Ramowy program szkolenia:

  • Tworzenie kursu i konfiguracja ustawień,
  • Poruszanie się po kursie,
  • Umieszczanie materiałów dydaktycznych w kursie,
  • Przygotowywanie słowników, quizów i lekcji,
  • Wykorzystywania różnych aktywności i zasobów dostępnych w Moodle,
  • Zapisywanie użytkowników na szkolenie,
  • Kontakt z uczestnikami kursu poprzez czat, forum, komunikaty,
  • Sprawdzanie aktywności uczestników i badanie efektywności nauki.
  • Eksport / Import zasobów.

  Forma szkolenia:

  Szkolenie online prowadzone w formie indywidualnych ćwiczeń

  Dane szczegółowe:

  • Liczba godzin: 4 x 60 min.
  • Maks. ilość uczestników: 1
  • Forma szkolenia: szkolenie online
  • Termin szkolenia: do ustalenia
  • Zakres szkolenia: do ustalenia
  • Materiały szkoleniowe: tak
  • Zaświadczenie: tak – w wersji papierowej, wysyłanie listem poleconym
  • Opieka merytoryczna: 2 tygodnie po szkoleniu

  Przegląd

  Korzyści:

  • Szkolenie prowadzone przez doświadczonego Trenera i Administratora Moodle,
  • Szkolenie online prowadzone w formie ćwiczeń warsztatowych w trybie trener – kursant,
  • Praca na najnowszej wersji platformy Moodle lub platformie kursanta,
  • Możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb kursanta,
  • Tempo nauki dostosowane do stopnia zaawansowania kursanta,
  • Możliwość elastycznego dostosowania terminu szkolenia,
  • Zapewniamy materiały szkoleniowe i wsparcie merytoryczne po zakończeniu szkolenia.