Reklama
Kasjer walutowo-złotówkowy (e-learning)
  PolecanePopularneTop
  319 za osobę / za szt.(Stała)

  Omawiane waluty:

  • Złotówka
  • Euro
  • Dolar Amerykański
  • Frank Szwajcarski
  • Funt Brytyjski

  Celem szkolenia jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

  Program szkolenia:

  Część 1

  • Wprowadzenie do historii pieniędzy w Polsce i na świecie.
  • Dawne i współczesne metody zabezpieczania pieniędzy.
  • Omówienie najważniejszych metod fałszerstwa pieniędzy.

  Część 2

  • Polskie banknoty i monety oraz metody ich zabezpieczenia.
   • banknoty obiegowe o różnych nominałach
   • monety obiegowe i okolicznościowe
  • Euro – Wzory i metody zabezpieczenia.
  • Dolar Amerykański – Wzory i metody zabezpieczenia.
  • Frank Szwajcarski – Wzory i metody zabezpieczenia.
  • Funt Brytyjski – Wzory i metody zabezpieczenia.

  Część 3

  • Wprowadzenie do działalności kantorowej.
  • Biblioteka Kasjera Walutowo-Złotówkowego.

  Część 4

  • Prawo dewizowe i aktualne regulacje prawne w zakresie obrotu walutami w Polsce.

  Część 5

  Test praktyczny  i ćwiczenia sprawdzające.

  Typ szkolenia: E-learning

  Szkolenie składa się z:

  • prezentacji praktycznych w j.polskim,

  • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

  • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

  • przykładów praktycznych,

  • porad/wskazówek/interpretacji,

  • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

  • przykładowych wzorów dokumentów,

  • plansz edukacyjnych,

  • ćwiczeń warsztatowych,

  • testów praktycznych.

  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

  Kurs zgodny z Prawem dewizowym.

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
  • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

  Przegląd

  Korzyści:

  • zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu umożliwiającym wykonywanie czynności na stanowisku kasjera walutowo-złotówkowego np: w kantorze,
  • zdobycie umiejętności rozpoznawania autentyczności banknotów,
  • zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej cech znaków pieniężnych oraz stosowania zabezpieczeń,
  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,
  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
  • forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym