kwz_kw-1-3
  249 za osobę / za szt.

  Celem szkolenia jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

  Typ szkolenia: E-learning

  Szkolenie składa się z:
  prezentacji praktycznych w j.polskim,
  plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
  grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
  przykładów praktycznych,
  porad/wskazówek/interpretacji,
  aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
  przykładowych wzorów dokumentów,
  plansz edukacyjnych,
  ćwiczeń warsztatowych,
  testów praktycznych.

  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

  Kurs zgodny z Prawem dewizowym.

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
  osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
  osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
  osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

  Korzyści z udziału w szkoleniu
  zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu umożliwiającym wykonywanie czynności na stanowisku kasjera walutowo-złotówkowego np: w kantorze,
  zdobycie umiejętności rozpoznawania autentyczności banknotów,
  zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej cech znaków pieniężnych oraz stosowania zabezpieczeń,
  możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
  szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,
  nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
  możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
  forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym.

  Czas trwania: 18 h
  Czas na wykonanie szkolenia: 14 dni

  Zapisy: https://kurswiedzy.pl/szkolenie-multimedialne-kasjer-walutowo-zlotowkowy/

  Przegląd