animator-gier-i-zabaw1-35
  97 za osobę / za szt.

  Kurs – Animator gier i zabaw
  Typ szkolenia: E-learning na platformie edukacyjnej, zadania warsztatowe

  Opis: Celem szkolenia jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienie kwalifikacji oraz wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy animatora/dydaktyka. Treść merytoryczna szkolenia koncentruje się przede wszystkim wokół praktycznych zagadnień związanych z wykonywanie zawodu animatora oraz kładzie duży nacisk na zdobycie przez uczestników umiejętności i wiedzy umożliwiających samodzielne wykonywanie pracy.

  Czas trwania: 6 h
  Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

  Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do animacji gier i zabaw.

  2. Warsztat pracy animatora.

  3. Trudne sytuacje w pracy animatora.

  4. Lodołamacze, czyli gry ułatwiające poznanie się.

  5. Wprowadzenie do tworzenia balonowych figur.

  6. Ponad 100 propozycji gier i zabaw ruchowych.

  7. 60 Zabaw z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

  8. Animator na przyjęciu urodzinowym.

  9. Andrzejkowe wróżby.

  10. Animator na weselu.

  11. Wprowadzenie do iluzji.

  12. Materiały edukacyjne dla animatora.

  13. Ćwiczenia i testy sprawdzające.

  Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

  Warunki zaliczenia:

  – uzyskanie pełnej aktywności czasowej w szkoleniu zgodnie z ofertą,

  – zaliczenie quizów (min. 80%) i zadań warsztatowych

  Korzyści:

  – zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności na stanowisku animator czasu wolnego,

  – dostęp do ponad 100 narzędzi oraz gier i zabaw animacyjnych,

  – dostęp do gotowych scenariuszy imprez,

  – możliwość pobrania materiałów edukacyjnych z platformy

  Grupa docelowa:

  – wszystkie osoby zainteresowane pracą jako animator czasu wolnego lubiące pracować z dziećmi (opiekunki, nianie, rodzice, studenci, wolontariusze, harcerze),

  – pracownicy branży: edukacyjnej,medycznej,rekreacyjnej, eventowej,turystycznej,

  – pracownicy i współpracownicy organizacji pozarządowych

  Zdobądź uprawnienia animatora gier i zabaw już dziś!

  Kontakt i Zapisy

  SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia
  https://julamedia.pl/produkt/animator-gier-i-zabaw/

  Przegląd