kw_okladka-1
  249 za osobę / za szt.

  Kurs – Kasjer walutowy

  Kategoria: Edukacja finansowa

  Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie do nauki

  Opis: Celem kursu jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji walutowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem pieniężnym na poziomie zawodowym.

  Aktywność czasowa w kursie: 12 h zegarowych

  Miejsce wykonania kursu: www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 lub 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

  Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z: prezentacjami praktycznymi w j.polskim, filmami instruktażowymi, plikami merytorycznymi (pdf lub doc.),katalogami, grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami przykładami praktycznymi, poradami/wskazówkami/artykułami, planszami edukacyjnymi, aktami prawnymi, ćwiczeniami i egzaminem praktycznym.

  Kurs zgodny z Prawem dewizowym.

  Program :

  1.Wprowadzenie do historii pieniędzy w Polsce i na świecie.
  2.Dawne i współczesne metody zabezpieczania pieniędzy.
  3.Omówienie najważniejszych metod fałszerstwa pieniędzy.
  4.Euro – Wzory i metody zabezpieczenia.
  5.Dolar Amerykański – Wzory i metody zabezpieczenia.
  6.Frank Szwajcarski – Wzory i metody zabezpieczenia.
  7.Funt Brytyjski – Wzory i metody zabezpieczenia.
  8.Wprowadzenie do działalności kantorowej.
  9.Biblioteka Kasjera Walutowego.
  10.Prawo dewizowe i aktualne regulacje prawne w zakresie obrotu walutami w Polsce.
  11.Test praktyczny i ćwiczenia sprawdzające.

  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

  Korzyści:

  – zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do prawidłowego rozpoznawania autentyczności walut obcych,
  – umiejętność rozpoznawania autentyczności banknotów oraz monet,
  – zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej cech znaków pieniężnych oraz stosowania zabezpieczeń,
  – możliwość wykonania kursu nawet w 1-2 dni,
  – nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  – możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
  – materiał na bieżąco aktualizowany i zgodny z aktualnym stanem prawnym.

  Zdobądź umiejętności rozpoznawania autentyczności walut obcych!

  Zapisy

  www.kursykasjerskie.pl
  biuro@kursykasjerskie.pl

  Przegląd