Reklama
Kurs obrotu złotem dewizowym – e-learning
  Polecane
  379 (Stała)

  Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obrotu złotem dewizowym, platyną oraz srebrem, a także aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie obrotu dewizami i prowadzenia działalności kantorowej. Oferowane przez nas szkolenie przygotowuje do pracy na stanowiskach pracy związanych z obrotem złotem dewizowym.

  1. Kruszce wprowadzenie

  2.Złoto dewizowe

   • Najważniejsze zagadnienia

   • Metody sprawdzania autentyczności złota

   • Obliczanie próby złota i srebra

  3.Srebro

   • Najważniejsze zagadnienia

   • Metody sprawdzania autentyczności srebra

  4.Platyna dewizowa

   • Najważniejsze zagadnienia

  5.Systemy i cechy probiercze

   • Cechy probiercze w Polsce od 1920 r.

   • System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich

   • Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:

    • Belgia

    • Bułgaria

    • Chorwacja

    • Cypr

    • Czechy

    • Dania

    • Estonia

    • Finlandia

    • Francja

    • Hiszpania

    • Holandia

    • Irlandia

    • Litwa

    • Łotwa

    • Malta

    • Portugalia

    • Rumunia

    • Słowacja

    • Słowenia

    • Szwecja

    • Węgry

    • Wielka Brytania

  6.Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami

   • Prawo dewizowe

   • Kodeks karny

   • Kodeks karny skarbowy

   • Prawo probiercze

   • Podatek od towarów i usług

  7.Działalność Kantorowa

   • Zakładanie działalności kantorowej

   • Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami

  8.Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzające

  Typ szkolenia: E-learning

  Szkolenie składa się z:

  • prezentacji praktycznych w j.polskim,

  • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

  • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

  • przykładów praktycznych,

  • porad/wskazówek/interpretacji,

  • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

  • przykładowych wzorów dokumentów,

  • plansz edukacyjnych,

  • ćwiczeń warsztatowych,

  • testów praktycznych.

  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

  Kurs zgodny z Prawem dewizowym.

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

   • pracowników kantorów,

   • pracowników instytucji finansowych zajmujących się obrotem dewizowym oraz działalnością kantorową,

   • pracowników lombardów,

   • pracowników komisów,

   • osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

  Przegląd

  Korzyści:

  • zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności na stanowisku związanym z obrotem złotem dewizowym,
  • zdobycie umiejętności weryfikacji autentyczności złota i srebra,
  • zdobycie umiejętności prowadzenia działalności kantorowej,
  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
  • szkolenie można wykonać nawet w 2-3 dni,
  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
  • forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym