Reklama
Kurs Zakładanie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego
  119 za osobę / za szt.

  Kurs Zakładanie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

  Typ szkolenia: E-learning

  • Szkolenie dostosowane do aktualnych regulacji prawnych

  Opis: Celem szkolenia jest uzyskanie oraz usystematyzowanie przez jego uczestników wiedzy, na temat prawnych oraz organizacyjnych wymogów w zakresie tworzenia i prowadzenia żłobków lub klubów dziecięcych. A ponadto zdobycie praktycznych informacji w zakresie rozwiązania problemów, z którymi mogą się spotkać właściciele żłobków i klubów dziecięcych.

  Aktywnoć czasowa w kursie: min. 6 h zegarowych.Kontroler czasu na stronie z kursem.

  Po prawidłowym ukończeniu  Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe zaświadczenie ukończenia szkolenia z hologramem wg  wzoru MEN §18 ustawy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Zaświadczenie akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

  Program:

  1. Zakładanie żłobka i klubu dziecięcym od A do Z

   • Żłobek i klub dziecka – Zasady działania

   • Wymogi sanitarne, lokalowe i przeciwpożarowe

   • Personel żłobka lub klubu dziecięcego

   • Rada rodziców w żłobku i klubie dziecięcym

   • Procedura uzyskania wpisu lub zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

   • Nadzór i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcym

  2. Regulacje prawne w zakresie zakładania i prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych

  3. Żłobek / Klub dziecięcy – sprawy finansowe i interpretacje podatkowe

  4. Bazy danych i wzory dokumentów

  5. Materiały dodatkowe

  6. Bezpieczeństwo dzieci i pomoc przedmedyczna

  7. Quiz sprawdzający

  Zdobądź  nowe umiejętności   nawet w jeden dzień !

  Zapisy
  SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia

  www.julamedia.pl
  Dział szkoleń 794794008 (9-15.30)

  Przegląd

  Korzyści:

  • szkolenie można wykonać nawet w 1 dzień,
  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
  • trudne kwestie wyjaśniamy prostym i zrozumiałym językiem,