Reklama
Kurs Zakładanie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego
  • Kraków
119 za osobę / za szt.

Kurs Zakładanie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

Typ szkolenia: E-learning

• Szkolenie dostosowane do aktualnych regulacji prawnych

Opis: Celem szkolenia jest uzyskanie oraz usystematyzowanie przez jego uczestników wiedzy, na temat prawnych oraz organizacyjnych wymogów w zakresie tworzenia i prowadzenia żłobków lub klubów dziecięcych. A ponadto zdobycie praktycznych informacji w zakresie rozwiązania problemów, z którymi mogą się spotkać właściciele żłobków i klubów dziecięcych.

Aktywnoć czasowa w kursie: min. 6 h zegarowych.Kontroler czasu na stronie z kursem.
Po prawidłowym ukończeniu Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe zaświadczenie ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN §18 ustawy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Zaświadczenie akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

Program:
1. Zakładanie żłobka i klubu dziecięcym od A do Z
-Żłobek i klub dziecka – Zasady działania
– Wymogi sanitarne, lokalowe i przeciwpożarowe
– Personel żłobka lub klubu dziecięcego
– Rada rodziców w żłobku i klubie dziecięcym
– Procedura uzyskania wpisu lub zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
– Nadzór i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcym
2. Regulacje prawne w zakresie zakładania i prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych
3. Żłobek / Klub dziecięcy – sprawy finansowe i interpretacje podatkowe
4. Bazy danych i wzory dokumentów
5. Materiały dodatkowe
6. Bezpieczeństwo dzieci i pomoc przedmedyczna
7. Quiz sprawdzający
Zdobądź nowe umiejętności nawet w jeden dzień !

Zapisy
SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia
www.julamedia.pl
Dział szkoleń 794794008 (9-15.30)

Przegląd