mapymysli-2
  99 za osobę / za szt.

  Opis: Podstawowym celem naszych warsztatów e-learningowych, jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy w zakresie niezbędnym do samodzielnego stworzenia mapy myśli metodą tradycyjną, a także przy pomocy programów komputerowych.

  Dzięki udziałowi w naszych warsztatach, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób mapy myśli można wykorzystać w sposób praktyczny w różnych dziedzinach życia. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli również samodzielnie wykonywać przygotowane przez nas zadania praktyczne.

  Typ szkolenia: Warsztaty e-learningowe na platformie

  Jak zapisać się na szkolenie?

  Należy dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło).

  Kiedy rozpoczyna się szkolenie?

  Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

  Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 8 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

  Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia, Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – wysyłane pocztą.

  Program szkolenia:

  1. Geneza map myśli
  2. Słownik map myśli: Te pojęcia warto znać
  3. Najbardziej znani zwolennicy nielinearnego notowania w historii
  4. Przykłady map myśli
  5. Zastosowanie map myśli w praktyce
  6. Korzyści ze stosowania map myśli
  7. Zasady własnoręcznego tworzenia map myśli
  8. Zasady tworzenia map myśli przy użyciu programu
  9. Mapy myśli – Najczęściej popełniane błędy
  10. Mapy ręczne vs Mapy w programach komputerowych
  11. Oprogramowanie do tworzenia map myśli
  12. Czym kierować się przy wyborze programu do tworzenia map
  13. Zadania warsztatowe

  Grupa docelowa:

  • Pracownicy sektora handlu i usług każdego szczebla,
  • Kierownicy każdego szczebla,
  • Właściciele firm,
  • Uczniowie i Studenci,
  • Trenerzy i Nauczyciele

  Poziom zaawansowania: podstawowy

  Czego dowiem się dzięki tym warsztatom? Dowiesz się m.in.:

  • Jak tworzyć tradycyjne mapy myśli,
  • Jak tworzyć mapy myśli przy pomocy programu komputerowego,
  • Gdzie możesz zastosować mapy myśli w praktyce,
  • Zyskasz możliwość oszczędzenia czasu potrzebnego na tworzenie notatek,
  • Jak zwiększyć swoją produktywność,
  • Jak lepiej i szybciej przyswajać nowy materiał.

  Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie, dostosowanie tempa nauki do swoich potrzeb,
  • Nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  • Możliwość wykonania szkolenia z każdego miejsca ze stałym łączem internetowym,
  • Materiały szkoleniowe w różnych formach

  Szkolenie zawiera min.:

  • Lekcje wyjaśniające najważniejsze zagadnienia,
  • Interaktywne prezentacje,
  • Słowniki,
  • Plansze edukacyjne,
  • Zadania warsztatowe.

  Warunki zaliczenia:

  • Zapoznanie się z wszystkim materiałami dostępnymi w szkoleniu,
  • Pozytywne zaliczenie zadań warsztatowych

  Zapisy: https://tuodpoczne.pl/produkt/mapy-mysli-tworzenie-kreatywnych-notatek-warsztaty-e-learningowe/

  Przegląd