jf_weryfikacja_kontrahenta1-1-1
  99 za osobę / za szt.

  Opis:
  Podstawowymi celami szkolenia jest przybliżenie uczestnikom problematyki dotyczącej weryfikacji potencjalnego kontrahenta oraz uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Dlaczego należy weryfikować kontrahenta?
  • Co wpływa na ocenę kontrahenta?
  • Jakie informacje mogą  się przydać przy weryfikacji kontrahenta?
  • Dlaczego należy ustalać sytuację finansową kontrahenta?
  • Dlaczego warto ustalać formę prawną kontrahenta?
  • Kto może podpisać wiążącą umowę?
  • Symptomy problemów – po czym poznać, że przedsiębiorstwo może mieć problemy
  • Metody zabezpieczenia współpracy z kontrahentem
  • Procedura weryfikacji kontrahenta
  • Co zawiera CEIDG?
  • Co zawiera raport KRS?
  • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
  • Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych
  • Co zawiera księga wieczysta?
  • Czy certyfikat dla firmy rzeczywiście świadczy o jej solidności?

  Szkolenie zawiera:

  • Słownik najważniejszych pojęć użytych w szkoleniu,
  • Materiały szkoleniowe pt. “Weryfikacja kontrahenta krok po kroku”,
  • 10 nieszablonowych Case Study,
  • 9 plansz edukacyjnych oraz dodatkowych materiałów rozszerzających wiedzę prezentowaną w szkoleniu,
  •  44 narzędzia ułatwiające weryfikację kontrahenta,
  • Webquest (grę szkoleniową) umożliwiającą praktyczne zweryfikowanie zdobytej wiedzy,
  • Zaświadcznie potwierdzający ukończenie szkolenia.

  Aktywność czasowa w szkoleniu: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 8 godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

  Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

  Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

  Grupa docelowa: 

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • właścicieli przedsiębiorstw z sektora MŚP
  • pracowników pionów bezpieczeństwa przedsiębiorstw prywatnych i państwowych,
  • pracowników działów HR,
  • pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta,

  Poziom zaawansowania: podstawowy

  Warunki zaliczenia:

  • Dokładne zapoznanie się z całym materiałem szkoleniowym na platformie,

  Korzyści:

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli m.in.:

  • Samodzielnie znaleźć niezbędne informację na temat kontrahenta,
  • Samodzielnie dokonać trafnych interpretacji zebranych materiałów.

  Zapisy: https://tuodpoczne.pl/produkt/metody-weryfikacji-kontrahenta-e-learning/

  Przegląd