Reklama
Moodle: Tworzenie interaktywnych treści z wykorzystaniem H5P – wideoszkolenie
 • Kraków
Polecane
600 za osobę / za szt.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę w zakresie instalowania w Moodle oraz aktualizacji modułu H5P, tworzenia z jego udziałem interaktywnych treści jak na przykład prezentacje, interaktywne książki, ćwiczeń sprawdzających wiedzę. Ponadto uczestnicy nauczą się tworzenia własnych tłumaczeń i instrukcji dla użytkowników oraz poznają triki przyśpieszające i ułatwiające pracę z modułem H5P.

Ramowy program szkolenia:

 1. Czy jest H5P i jakie oferuje możliwości?
 2. Instalacja / Aktualizacja w H5P w Moodle
 3. Tworzenie przykładowych prezentacji z wykorzystaniem H5P:
  • prezentacja multimedialna
  • interaktywna książka
 4. Tworzenie przykładowych ćwiczeń z wykorzystaniem H5P:
  • pytania jednokrotnego wyboru,
  • pytania wielokrotnego wyboru,
  • fiszki (flash card)
  • memory,
  • wykreślanki,
  • połącz pary,
  • przeciągnij i upuść,
  • ćwiczenia ze słuchu,
  • ćwiczenia wymowy,
  • uzupełnij brakujące słowa / elementy
 5. Dodawanie do H5P własnych tłumaczeń i instrukcji
 6. Najważniejsze triki ułatwiające i przyśpieszające pracę z H5P w Moodle.

Dane szczegółowe:

 • Liczba godzin: 240 min.
 • Maks. ilość uczestników: 1-3
 • Forma szkolenia: szkolenie online
 • Termin szkolenia: do ustalenia
 • Zakres szkolenia: ramowy program z możliwością indywidualnego dostosowania

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje wideozapis szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje 7 dniowy dostęp do platformy PortWiedzy.pl

Przegląd

Korzyści:

 • Wideoszkolenie prowadzone przez doświadczonego Trenera i Administratora Moodle,
 • Wideoszkolenie prowadzone w formie ćwiczeń warsztatowych w trybie trener – kursant,
 • Wideoszkolenie prowadzone z wykorzystaniem zasobów autorskiej platformy edukacyjnej PortWiedzy.pl,
 • Praca na najnowszej wersji platformy Moodle lub platformie kursanta,
 • Możliwość dostosowania programu wideoszkolenia do potrzeb kursanta,
 • Skupiamy się na omówieniu praktycznych zagadnień,
 • Tempo nauki dostosowane do stopnia zaawansowania kursanta,
 • Możliwość elastycznego dostosowania terminu szkolenia.