Reklama
Organizacja imprez masowych krok po kroku
  Top
  180 za osobę / za szt.(Stała)

  Planujesz organizację imprezę masową? Dowiedz się jak przejść przez cały proces rejestracji szybko i sprawnie. Poznaj wszystkie zadania i obowiązki organizatora. Szkolenie przygotowane na podstawie aktualnych regulacji prawnych.

  Opis: Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zagadnieniami związanymi z organizacją imprez masowych, przedstawienie procedury uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zapoznanie uczestników z obowiązkami i uprawnieniami służb porządkowych i informacyjnych, omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem imprez masowych i odpowiedzialnością za ewentualne szkody powstałe w związku z organizacją imprezy oraz zasad współpracy z Policją, Strażą Pożarna i innymi służbami.

  Jak zapisać się na szkolenie?

  • Dodać szkolenie do “koszyka” i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło).

  Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
  Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

  Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

  Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  Program szkolenia:

  1. Organizacja imprezy masowej – Wprowadzenie
  2. Jakie wydarzenie jest imprezą masową?
  3. Prawa i obowiązki organizatora imprezy masowej
  4. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej
  5. Zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej
  6. Przepisy karne
  7. Plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem – przykłady
  8. Obowiązki uczestnika imprezy masowej
  9. Sprzedaż alkoholu na imprezie masowej
  10. Bezpieczeństwo w trakcie meczu piłki nożnej
  11. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
  12. Opinia komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
  13. Opinia komendanta Państwowej Straży Pożarnej o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
  14. Opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
  15. Opinia państwowego inspektora sanitarnego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
  16. Organizacja imprezy masowej – Przepisy i procedury
  17. Organizacja imprezy masowej – Wzory dokumentów
  18. Omówienie dokumentów potwierdzających tożsamość uczestnik imprezy masowej
  19. Organizacja imprezy masowej – Interpretacje podatkowe
  20. Publiczne odtwarzanie muzyki – Najważniejsze zasady
  21. Bazy danych i przydatne adresy
  22. Egzamin sprawdzający

  Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany

  Warunki zaliczenia:

  • uzyskanie pełnej aktywności w szkoleniu zgodnie z ofertą,

  • zaliczenie testu sprawdzającego (min. 80%),

  • aktywność w szkoleniu wynosząca min. 12 h zegarowych.

  Grupa docelowa:

  • pracownicy branży turystycznej,

  • pracownicy branży edukacyjnej

  • pracownicy agencji eventowych,

  • pracownicy i współpracownicy organizacji pozarządowych.

  Przegląd

  • Kategoria: Nauka
  • Czas trwania: 12h
  • Termin rozpoczęcia: Nabór ciągły

  Korzyści:

  • szybkie i wygodne zapoznanie się z wymogami i procedurami związanymi z organizacją imprez masowych,
  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
  • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
  • możliwość samodzielnego pobrania części materiałów dostępnych w szkoleniu.