Reklama
Pracownik biura podróży (warsztaty elearning)
  PolecanePopularne
  150 za osobę / za szt.

  Opis: Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy, wymogów stawianych pracownikom biur podróży, zasad funkcjonowanie biur podróży w Polsce, aktualnych regulacji prawnych, zasad profesjonalnej obsługi klienta, wybranych systemów rezerwacji, wybranych dokumentów upoważniających do podróżowania oraz zasad bezpieczeństwa w trakcie podróżowania.

  Typ szkolenia: E-learning na platformie

  Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN wysyłane pocztą.

  Program szkolenia:

  1. Działalność biur podróży w Polsce
  Najważniejsze pojęcia i zasady stosowane w usługach turystycznych,
  Przydatne informacje na temat rynku turystyki w Polsce i na świecie,
  “Kodeks” Dobrej Praktyki Zarządzania w organizacjach turystycznych,
  Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych w Polsce.
  2. Regulacje prawne dotyczące turystyki w Polsce i UE
  3. Wybrane dokumenty umożliwiające podróżowanie
  Nowy dowód osobisty,
  Stary dowód osobisty,
  Paszport i jego zabezpieczenia,
  Paszport dyplomatyczny,
  Paszport służbowy MSZ,
  Genewski Dokument Podróży,
  Polski dokument podróży dla cudzoziemców,
  Mały Ruch Graniczny,
  Karta Pobytu i Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.
  4. Pracownik biura podróży ? przygotowanie do pracy
  Pracownik Biura Podróży ? wymagania zawodowe,
  Mowa ciała w praktyce,
  Zasady autoprezentacji,
  Sytuacje konfliktowe,
  Stres w pracy.
  5. Zasady obsługi klienta w biurze podróży
  Sprzedawca – role i zadania,
  Bariery w komunikacji,
  Rodzaje klientów,
  Wybrane profile klientów biur podróży,
  Zasady argumentacji w ofercie handlowej,
  Polacy w podróży,
  Najważniejsze informacje na temat ofert biur podróży,
  Przydatne narzędzia w codziennej pracy w biurze podróży,
  Usługi turystyczne a prawa konsumenta,
  Zasady reklamacji w biurze podróży,
  Tabela frankfurcka,
  Rejestr klauzul niedozwolonych w turystyce,
  Prawa pasażerów ? Najczęściej zadawane pytania.
  6. Wybrane systemy rezerwacji
  Kod linii lotniczych IATA,
  Kod lotniska IATA,
  Unijna czarna lista linii lotniczych,
  MerlinX – Wybrane funkcje systemu,
  TOM – wybrane funkcje systemu.
  7. Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla podróżnych
  Obowiązkowe szczepienia dla podróżnych,
  Ubezpieczenia turystyczne.
  8. Ćwiczenia i testy sprawdzające

  Grupa docelowa:
  Przyszli pracownicy biur podróży,
  Obecni pracownicy biur podróży,
  Przyszli agenci turystyczni,
  Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą,
  Studenci.

  Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozawansowany

  Szkolenie zawiera min.:
  Lekcje wyjaśniające najważniejsze zagadnienia,
  Prezentacje multimedialne,
  Materiały multimedialne,
  Słowniki,
  Plansze edukacyjne,
  Zadania warsztatowe.

  Warunki zaliczenia:
  Dokładne zapoznanie się z wszystkimi materiałami w szkoleniu,
  Uzyskanie pełnej aktywności czasowej w szkoleniu wynoszącej min. 18 h zegarowych,
  Pozytywne zaliczenie zadań warsztatowych

  Kontakt:
  tel. 792794008
  email: biuro@kurswiedzy.pl
  https://kurswiedzy.pl/produkt/pracownik-biura-podrozy-warsztaty-elearning/

  Przegląd