AML2018-10
  179 za osobę / za szt.

  Szkolenie dostosowane do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 oraz zmian obowiązujących od 2021/22 r.

  Typ szkolenia: E-learning

  Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

  Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

  Szkolenie składa się z:

  prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
  plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
  grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
  przykładów praktycznych,
  porad/wskazówek/interpretacji,
  aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
  przykładowych wzorów dokumentów,
  plansz edukacyjnych,
  ćwiczeń warsztatowych,
  testów praktycznych.

  Czas trwania: min. 12 h zegarowych
  Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

  Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  2. Terroryzm i metody jego finansowania;
  3. Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe;
   • Karuzele podatkowe;
   • Listy sankcyjne;
  5. Nietypowe działania Klientów;
  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
  7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
  8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
  9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
  10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
  11. Krajowa ocena ryzyka;
  12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
  13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
  14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
  15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
  16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
  17. Kontrola instytucji obowiązanych;
  18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
  19. Biblioteka AML;
  20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

  Grupa docelowa:

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

  Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

  Warunki zaliczenia:
  zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
  zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

  Korzyści:
  szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
  instytucji obowiązanej,
  możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
  szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
  nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
  możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.

  Przegląd