rozp_pln-1
  119 za osobę / za szt.

  Typ szkolenia: E-learning, ćwiczenia praktyczne na platformie

  Opis: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych. Poznanie metod zabezpieczenia waluty polskiej oraz aktualnych regulacji prawnych w zakresie obrotu środkami płatniczymi.

  Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
  Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

  Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

  Aktywność czasowa: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 8 godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego

  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

  Program szkolenia:
  1.Słownik pojęć. Historia pieniędzy. Metody zabezpieczenia pieniędzy.
  2.Zniszczone i fałszywe pieniądze.
  a) kronika fałszerstw pieniędzy
  b) wymiana zużytych i zniszczonych pieniędzy
  c) zasady postępowania z pieniędzmi wycofanymi z obiegu
  d) zasady wykorzystania monet i banknotów w reklamach
  3. Polskie banknoty i monety oraz sposoby ich zabezpieczania.
  a) banknoty od nominału 10 zł do 200 zł
  b) zmodernizowane zabezpieczenia banknotów
  4. Materiały multimedialne zabezpieczeń banknotów.
  5. Przepisy prawne w zakresie środków płatniczych.
  6. Egzamin sprawdzający wiedzę Uczestników.

  Grupa docelowa:
  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
  osób pracujących na stanowiskach kasjera w sieciach handlowych lub punkach kasowych,
  osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
  osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.
  Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

  Warunki zaliczenia:
  uzyskanie pełnej aktywności czasowej zgodnie z ofertą,
  zaliczenie testów praktycznych na min.80%

  Korzyści:
  zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności potrzebnych na stanowisku kasjera,
  zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej cech znaków pieniężnych oraz stosowania zabezpieczeń,
  umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich banknotów i monet
  Zdobądź umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich środków pieniężnych!

  Zapisy: https://kurswiedzy.pl/rozpoznawanie-autentycznosci-polskich-znakow-pienieznych-e-learning/

  Przegląd